Lesindelingen Menners

Lesindeling Menners

De menlessen worden gegeven op donderdagavond en vrijdagmorgen. Mocht het niet lukken om te komen, laat dit dan weten aan je instructeur.

Dinsdagavond tandemlessen 19:45 - 20:45 uur

Jannie Dijkstra, Jappie Hooisma, Albert Albersen, Pieter Douma, Jurjan Reijenga

Donderdagavond (Update november 2021)

17:30-18:30 uur:
Age Kelderhuis
Thea Reijenga
Bauke Strampel
Jose Pool
Riekele Heida
Rinskje de Jong
Petrus Lenus
Joke Wester
Riemkje Odinga
Jurjen Breimer

18:30 – 19:30 uur:
Marije Bijlsma
Annemiek Mandemaker
Leslie Agricola
Elske Akkerman
Doede de Jong
Adri de Jong
Ingeborg Sijperda
Wyp de Boer
Hindrik Akkerman
Andre Andringa

19:30 – 20:30 uur
Sanne Douma
Renze Douma
Andre Haverkamp
Nienke Feenstra
Jannie Dijkstra
Jelske Hekstra
Andre Hofkamp
Germ Hettinga
Cor Rypkema
Heidi Rypkema

20:30 – 21:30 uur
Meine Woudstra
Gea Woudstra
Anita Kosse
Agatha Koopmans
Hillie Beekman
Dianne Fraters
Lammert Jager
Ypke Jager
Mirjam Altenburg
Jurjan Reijenga

21:30 – 22:30 uur
Paul Andreoli
Martsen Metselaar
Jelle van der Kooi
Mechteld van der Kooi
Hans Potijk
Piet Visser
Jan Altenburg
Petra Altenburg
Harry Tubben
Fia van der Stoep

Vrijdagmorgen ’t losse polske 10:00 – 11:00 uur

Jelske Hekstra, Jannie Dijkstra, Sjoerd Zonderland, Johan Hogeling, Leeuwke Poepjes, Gerrit de Jong, Harm Stegenga, Hennie Stegenga

Scroll naar boven