Lesindelingen paarden en pony’s

Onderstaand staan de lesindelingen per avond. Kijk ook wie jouw instructeur is.
Kun je een keer niet op les komen, laat dit dan weten aan diegene in de groepsapp of door even te bellen. Telefoonnummers staan vermeld bij instructie.

Voor verdere vragen omtrent de lessen, neem contact op met het bestuur via het contactformulier.

Maandagavond (instructie door Leslie)

18:00 – 18:45 uur:
Lieke Alting
Marlies Wijnia
Saar Ferdinands

18:45 – 19:30 uur:
Jildou Hoekman
Anne Greta Atsma
Isa Leenstra
Fenna van Veen
Lian Steneker

19:30 – 20:15 uur:
Tiny Huitema
Anne Wind
Linda Ligthart
Dyan Rijpkema

20:15 – 21:00: 
Lenie van der Heide
Amerins de Vries
Klaske op de Hoek

20:15 – 21:00
Lenie van der Heide
Amerins de Vries
Klaske op de Hoek

Maandagavond (instructie door Klaske)

18:30 – 19:15 uur
Renske Marrit Atsma
Ingeborg Sijperda
Wyp de Boer
Jildou Hofstee

19:15 – 20:00 uur:
Anneke Rypkema
Annemiek Posthumus
Iris Seefat
Joke Woudstra
Wilma Reijenga

20:00 – 20:45: 
Hinke Cnossen
Froukje van der Schaaf
Gerbrig Faber
Marije Potijk

Leslie

06-12990283

Klaske

06-52110978

Dinsdagavond (instructie door Kenna)

18:15 – 19:00
Leslie Agricola
Janna Meindsma
Fieke van der Meer
Ineke Jellesma (winterstop)
Ineke komt eind maart weer

19:00 – 19:45 uur:
Hennie Stegenga
Suzette de Ruiter
Harm de Ruiter
Jenna Boes
Angela Blaauw

19:45 – 20:30: 
Aalwina Melchers
Renate van der Werf
Iety Sybesma
Ellis Buur

Kenna

06-51427899

Klaske

06-52110978

Dinsdagavond (instructie door Setske)

09:30 – 10:15
Selma Hoogland
Boukje Smeding
Feikje Rijpkema
Helga Bax

Setske

06-522525835

Vrijdagavond (instructie door Leslie)

Bixieles
16:15 – 16:45 uur:

Femke Wester
Valentijn Wind

16:45 – 17:30 uur:
Jelmer de Vries
Hedwich Schaap
Lieke Silvius

17:30 – 18:15 uur
Marrit de Jong
Renske Bokma
Ilse van Stralen
Fenne van Ommen
Lara Ferdinands

18:15 – 19:00 uur
Martine Atsma
Hiske Jellesma
Jildau Booi
Lysanne Melchers
Ylsa Sijbrandij

Leslie

06-12990283

Scroll naar boven